beauforthouse

BEAUFORT HOUSE streeft naar ontwikkeling op lange termijn en investeert daarom zijn eigen activa in de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande projecten. Daarenboven is een bedrag van 15.000.000 euro onmiddellijk beschikbaar om in te spelen op realistische opportuniteiten en verbintenissen te onderbouwen. Door zijn associatie met LIBERTY PROPERTIES HOLDINGS PLC komt BEAUFORT HOUSE naar voor als een alternatief voor private en publieke investeerders die een aanwezigheid wensen te garanderen in de EURO Zone.

Wij zijn actief in:

  • ontwikkeling van gronden
  • aankoop van gebouwen, renovatie en herontwikkeling
  • aankoop van portefeuilles
  • investeringen
  • joint ventures
  • maatchappijcapitalisaties
  • herontwikkeling van activa