beauforthouse

Philippe WEIDNER: Gedelegeerd bestuurder

Bachelor in marketing en Master in Politieke Wetenschappen, stichtend bestuurder van Logibel NV. Hij beschikt over de praktische ervaring i.v.m. de verschillende fases van project-ontwikkeling. Hij is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van 64 projecten met in totaal 350.000 m² residentiële en 35.000 m² kantooroppervlakte in België.

Robert J. DAVIES: Stichter Bestuurder

BSc, FcA, ATII, stichter van Liberty Properties Holdings Limited, een private Company in Zuid-Wales die zich vooral toelegt op projectontwikkeling en investeringen. Hij is eveneens stichter Bestuurder van verschillende technologische maatschappijen die gespeciali-seerd zijn in software voor beveiliging en gezondheidszorg. Hij is thans ook Voorzitter van Morgannwg Health Authority met een jaarlijks budget van 680 miljoen £ die zorg draagt voor een bevolking van 500.000 personen.

John H. DALTON: Stichter Bestuurder

Medestichter en vroegere eigenaar van Days Medical Aids Limited, marktleider in revalidatieproducten met export naar 85 landen over de ganse wereld. Hij is actief in verschillende maatschappijen en adviseur voor private en publieke investeerders.

Michael J. JAMES: Stichter Bestuurder

Heeft een zeer rijke carrière achter de rug in de bouwsector en projectontwikkeling. Vroeger bij BoVIS Group en Thyssen is hij stichter bestuurder van Liberty Propperties Holdings Limited, een private company in Zuid-Wales. Hij is eveneens actief in een aantal andere maatschappijen waaronder security services.